Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч 

Грандмед эмнэлгийн үений мэс заслын эмч, АУ-ны магистр З.Оргил